Jūsu uzņēmuma mājaslapas vienīgais uzdevums ir piepildīt klientu vēlēšanos ...
... nauda pati atradīs ceļu uz jūsu kontu.

„Pārdotspējīgi teksti interneta mājaslapām”

ir pirmā grāmata latviešu valodā par mājaslapu satura izveidi.

70% iedzīvotāju izmanto internetu.
89% interneta lietotāju kaut reizi ir kaut ko iegādājušies internetā.
100% interneta lietotāju ir pieņēmuši lēmumu par labu preces vai pakalpojuma iegādei, balstoties uz informāciju internetā.

Internetā mēs meklējam informāciju un atbildes: apraksti un citu cilvēku pieredze, teksts, foto, video ir tas, uz kā mēs tiecamies balstīt savus lēmumus un veidoja uzticēšanos.

Par mājaslapu saturu?

Grāmatu uzrakstīju, lai sniegtu iedvesmu un idejas uzņēmumu unikālā mājaslapas satura izveidei. Pieredze rādīja un rāda uzņēmēju bieži pieļauto kļūdu: viņi ir gatavi ieguldīt laiku, enerģiju un finanses mājaslapas dizaina izveidē un programmēšanā, bet tad, vēlēdamies taupīt, sakopē nedaudz piekoriģētus tekstus no citu uzņēmumu mājaslapām vai pirms vairākiem gadiem veidotiem bukletiem. Rezultātā investīcijas ir veiktas, bet gaidītais rezultāts nav sasniegts. Ķēdes iztrūkstošais posms ir saturs – tas nepārliecina, neatbild uz potenciālā klienta jautājumiem un nav unikāls.

Kam grāmata ir domāta?

Šajā grāmatā ikviens, kam ir kāds sakars ar interneta mājaslapām, spēs atrast noderīgu informāciju, idejas, piemērus, faktus vai iedvesmu. Rakstot to, visvairāk domāju par mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, komunikācijas un mārketinga speciālistiem, kam jāpārzina plašās komunikācijas iespējas 21. gadsimtā.

Par ko šī grāmata stāsta?

Grāmatā ir apkopoti fakti, idejas, zināšanas un pieredze par interneta mājaslapu satura izveidi uzņēmumiem Latvijā. Lai tā būtu vēl piemērotāka un tuvāka uzņēmējiem un situācijai Latvijā, tajā minēti tikai pašmāju uzņēmumu piemēri.

  • Kā veidot pārdotspējīgu mājaslapas vai interneta veikala saturu?
  • Kā saturs var palīdzēt pārdot vairāk?
  • Kā saturs var palīdzēt uzlabot uzņēmuma tēlu?
  • Kā saturs var palīdzēt sasniegt augstākas pozīcijas meklētājprogrammu rezultātu sarakstos?
  • Kas ir aktuāli un kas ir vecmodīgi interneta satura stilā?

Grāmata palīdzēs jums saskatīt jaunas iespējas, ģenerēt idejas un apjaust, cik plašs ir jūsu uzņēmuma interneta komunikācijas neizmantotais potenciāls. Tā jums sniegs ierosmes, kuras realizējot jūs būtiski varat palielināt uzņēmuma pārdošanas rezultātus, uzlabot tēlu un veicināt popularitāti.

Kur iegādāties grāmatu?

Apgāda Zvaigzne ABC grāmatnīcās
Apgāda Zvaigzne ABC e-grāmatu veikalā
Citās grāmatnīcās Latvijā

Grāmatu tagad var iegādāties arī iTunes

Par mani - grāmatas autori

Esmu viena no pirmajām komunikācijas speciālistēm, kas sāka runāt par interneta mājaslapu satura aktualitāti Latvijā un studēt tekstu izveides pamatprincipus no pārdošanas, mājaslapas lietojamības, pozīciju uzlabošanas Google meklēšanas rezultātos un uzņēmuma tēla veidošanas viedokļa.

Esmu konsultējusi uzņēmumus interneta komunikācijas un satura jautājumos Latvijā, ASV, Apvienotajā Karalistē, Krievijā, Norvēģijā un Beļģijā. Paralēli darbam pie mājaslapu satura izveides lasu lekcijas, vadu seminārus un apmācības par mājaslapu satura izveidi un komunikāciju internetā. Pašlaik lielāko daļu laika veltu mājaslapu konceptu izstrādei un satura izveidei uzņēmumā WIT Berry.

Linda Kimeiša

web satura un komunikāciju stratēģiju meistare

Manas domubiedres

Man ir ārkārtīgi paveicies, ka man tādas ir. Kopā ar Daci Zipku, kas arī ir dalījusies savās zināšanās par komunikāciju grāmatā „Pārdotspējīgi interneta mājaslapu teksti”, un Elīnu Jurkāni izveidojām blogu Win With Wow, kas domāts entuziastiskiem uzņēmējiem un komunikācijas speciālistiem. Tiem, kam ar uzvaru vien nepietiek. Tiem, kam nepieciešams arī WOW!

Win With Wow and Witberry

„Win With Wow mēs diskutējam un dalāmies pieredzē un zināšanās, kā nelielas pārmaiņas var radīt lielu = lielisku rezultātu. Mēs ticam, ka profesionalitāte, radošums un atvērtība var palīdzēt nopelnīt krietni vairāk, uzlabot tēlu un gluži vienkārši radīt patīkamu vidi uzņēmējdarbībai.”

Liels paldies visiem,

kas palīdzēja un atbalstīja mani šīs grāmatas tapšanā - ikvienam, kurš mani iedvesmoja,
iedrošināja un ticēja vēl pirms domas par grāmatas izveidi un tās tapšanas laikā!